Nacházíte se na:

HomeO plastových oknechTerminologie

Terminologie plastových oken aneb plastová okna srozumitelně

Uvažujete o koupi plastových oken, a proto od rána do večera pročítáte různé diskuze, recenze a články? A taky se vám stává, že narážíte na pojmy, o kterých vůbec netušíte, co znamenají? Mě ano a proto jsem se rozhodla všechny důležité termíny vztahující se k problematice plastových oken sepsat.

1) Součinitel prostupu tepla

Součinitel prostupu tepla rámem je nejdůležitější technický parametr, který je u okna uveden. Udává totiž, kolik Wattů tepelné energie uteče za hodinu 1m2 stavebního materiálu při tepelném rozdílu 1 Kelvin mezi teplou a studenou stranou. Čím nižší je hodnota součinitele prostupu tepla, tím lepší jsou tepelně izolační vlastnosti. Nová plastová okna by měla mít Uf minimálně 1,3 nebo nižší.

Součinitel prostupu tepla je značen Uf, a pokud rádi počítáte a přepočítáváte, prozradím vám vzoreček na výpočet součinitele prostupu tepla: Uf [W/m2K]

V souvislosti s okenními výplněmi bývají uváděny tři typy součinitele prostupu tepla:
  • Součinitel prostupu tepla Uf systém udává hodnotu U pro systém rámu a křídla
  • Součinitel prostupu tepla Ug udává hodnotu U pro zasklení
  • Součinitel prostupu tepla Uw udává hodnotu U celého okna
Při porovnávání součinitele prostupu tepla je nutno pamatovat na tu skutečnost, že někteří výrobci uvádějí pouze hodnotu součinitele prostupu tepla pro zasklení, což především u tříkomorových systémů může vzbudit dojem lepších tepelně izolačních hodnot, než jakých ve skutečnosti celé okno dosahuje.

2) Komory

Platí, že čím větší počet komor, tím lepší tepelně izolační vlastnosti okna.

3) Tepelný most

Tepelný mostem nazýváme místo, které vede teplo lépe než jeho okolí. U okna se jedná o celý rám a okraj skleněné výplně. Cílem je tedy zamezit úniku tepla, touto slabinou tzn. přerušení tepelného mostu.

4) Distanční rámeček

Distanční rámeček je prvek k přerušení tepelného mostu. Nachází se mezi tabulemi skla. U rámečku si všímejte, z jakého materiálu je vyrobený. Vzniku tepelného mostu po obvodě skla totiž nejlépe zabraňuje rámeček plastový, popř. nerezový. Volba rámečku ovlivní i potřebnou hloubku zasazení zasklívací drážky, která ovlivňuje kondenzaci vodních par na okrajích skla (čím větší hloubka, tím lépe; s použitým kvalitních rámečků se však potřebná hloubka může snížit).

5) Mikroventilace

Mikroventilaci oceníte zvláště v případě, kdy jste zvyklí usínat v místnosti stále plné čerstvého vzduchu. V létě to jde snadno, prostě otevřete okno. Ale v zimě už je to o něco složitější. Proto plastová okna disponují možností mikroventilace. Docílíte jí zvláštní polohou ovládací kliky, která umožňuje částečné větrání místnosti.